O spoločnosti

Spoločnosť UNICON Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2012. Jej názov vznikol spojením skrátených tvarov dvoch anglických slov: UNIversal CONsultancy, v preklade univerzálne poradenstvo. Logo spoločnosti je v tvare písmen U a C, ktoré tvoria prvé písmena týchto dvoch slov. Zároveň logo spoločnosti možno chápať aj ako otvorený kruh, ktorý predstavuje synergiu medzi nami a klientom.

Hlavné predmety podnikania predstavujú: spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, finančných analýz a projektový manažment. Spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom Ing. Jozefa Majchráka (audítor, daňový poradca) aj audítorské služby a daňové poradenstvo.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Žiline, ale svoje služby poskytujeme tam, kde nás klient potrebuje. Medzi klientov spoločnosti patria malé a stredné podniky z celého Slovenska a rôznych štátov Európskej únie.

Vízia

Naším cieľom je zabezpečovať pre klientov komplexné služby na vysokej úrovni a umožniť tak klientovi venovať sa naplno jeho podnikaniu.

Služby sa nesnažíme zabezpečovať všetky z vlastných zdrojov s mottom „odborník na všetko,“ ale neustále budujeme sieť spolupracujúcich organizácií a odborníkov z rôznych odvetví, v snahe dosiahnuť čo najvyššiu úroveň služieb a tým spokojnosť klienta. Prostredníctvom spolupráce s nimi, dokážeme zabezpečiť klientom širokú škálu služieb za výhodnejších podmienok.